Privacy

Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met informatie van vertrouwelijke aard.
De praktijk verzamelt natuurlijk gegevens over cliënten. Daarbij houden wij ons aan de Wet Persoonsregistratie. Deze wet beschermt persoonlijke gegevens en bepaalt onder andere dat wij toestemming nodig hebben als wij gedurende de behandeling gegevens opvragen bij of geven aan derden (bijvoorbeeld huisarts, specialist, leerkracht, collega-logopedist). Wel wordt u  altijd hiervan vooraf op de hoogte gebracht.

 

WGBO

Om aan de eisen van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) te voldoen wordt er altijd een behandelovereenkomst opgesteld. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn betreffende de behandeling en de wijze van vergoeding.
Het gaat hierbij om afspraken m.b.t. de logopedische behandeling.
Door ondertekening van deze overeenkomst geeft u toestemming voor de behandeling.