Heeft u een klacht?

Als u een klacht heeft over de behandeling of over de logopedist, is het belangrijk, dat u de klacht eerst met de logopedist bespreekt.

U kunt uw klacht ook via onderstaand formulier bij ons kenbaar maken:

reCAPTCHA is required.

Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u terecht bij Klachtenloket Paramedici. www.klachtenloketparamedici.nl

De logopedisten van Logopedie Utrecht Zuid zijn via de NVLF aangesloten bij het College van Toezicht en de Landelijke Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn. Het klachtenrecht voor cliënten is vastgelegd in de wet Wkkgz.

poster WKKGZ