Onderzoek en Behandeling

Na aanmelding vindt er een intakegesprek plaats. Bij de intake worden alle noodzakelijke gegevens van de patiënt genoteerd. Vanaf 1 juni 2009 zijn we verplicht onze patiënten te identificeren.
Naast de verwijzing van de huisarts en de zorgpas wordt u ook gevraagd een identiteitsbewijs of een bewijs uit het geboorteregister mee te nemen.

Tijdens de intake ontvangt u van uw logopedist de behandelovereenkomst van Logopedie Utrecht Zuid, die dan ook getekend wordt door U.
Daarna volgt vaak een onderzoek dat een of meerdere zittingen kan duren. Na het onderzoek worden de resultaten met u besproken waarna een behandelplan opgesteld wordt.

De behandelingen vinden wekelijks plaats met een behandelduur tussen de 20 en 30 minuten.
Tijdens de behandeling wordt er geoefend.
Bij behandeling van jonge kinderen gebeurt dit spelenderwijs omdat kinderen op die manier het meeste leren.
Het is belangrijk dat in het geval van behandeling van kinderen de ouders bij de behandelingen aanwezig zijn. Zo kunnen zij thuis als co-therapeut fungeren.

De oefeningen die gedaan worden tijdens de behandeling dienen thuis herhaald te worden; een klein half uur per week logopedie is niet voldoende om een achterstand in te lopen of een nieuwe vaardigheid te leren.

Regelmatig wordt de behandeling geëvalueerd. Het behandelplan wordt dan zo nodig bijgesteld.

Verwijzing of DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie):

De praktijk is wel DTL-proof, maar er zijn een aantal verzekeraars, die DTL niet vergoeden.
Daarom werken wij bij Logopedie Utrecht Zuid altijd met een verwijzing.

Ook bij logopedie op school dient u altijd een verwijzing mee te nemen van huisarts, specialist, tandarts of orthodontist.