Onderzoek en Behandeling

Na aanmelding vindt er een intake gesprek plaats. Bij de intake worden alle noodzakelijke gegevens van de patiënt genoteerd. Vanaf 1 juni 2009 zijn we verplicht onze patiënten te identificeren. Naast de verwijzing van de huisarts (tenzij u via DTL komt) en de zorgpas, wordt u ook gevraagd een identiteitsbewijs mee te nemen. Tijdens de intake ontvangt u van uw logopedist de behandelovereenkomst van Logopedie Utrecht Zuid , die dan ook getekend wordt door u.
Daarna volgt vaak een onderzoek dat een of meerdere zittingen kan duren. Na het onderzoek worden de resultaten met u besproken waarna een behandelplan opgesteld wordt.

De behandelingen vinden wekelijks plaats met een behandelduur tussen de 20 en 30 minuten.
Tijdens de behandeling wordt er geoefend.
Bij behandeling van jonge kinderen gebeurt dit spelenderwijs omdat kinderen op die manier het meeste leren.
De oefeningen uit de behandeling dienen thuis herhaald te worden; een klein half uur per week logopedie is niet voldoende om een achterstand in te lopen of een nieuwe vaardigheid te leren. In het geval van een behandeling bij kinderen is het belangrijk dat de ouders bij de behandelingen aanwezig zijn.
Zo kunnen zij thuis als co-therapeut fungeren.

Regelmatig wordt de behandeling geëvalueerd. Het behandelplan wordt dan zo nodig bijgesteld.

Beëindiging

De logopedische therapie wordt meestal afgerond op het moment dat alle gestelde doelen met bevredigend resultaat behaald zijn. Indien de logopedische therapie geen bevredigende resultaten oplevert, kan in overleg met de patiënt, ouders of andere hulpverlener(s) de therapie ook beëindigd worden