Blanca Lijten

Zij is praktijkhouder en werkt sinds 1987 met veel plezier in de praktijk.

Blanca is allround logopedist en behandelt alle logopedische stoornissen op gebied van stem, spraak taal, gehoor en afwijkende mondgewoonten, zowel bij kinderen als bij volwassenen.

Verdieping:
Preverbale logopedie: behandeling van eet- en drinkproblematiek bij baby’s en kinderen onder 2 jaar
Hodson & Paden en Metaphon bij articulatiestoornissen
OroMyoFunctionele Therapie bij afwijkende mondgewoonten (OMFT)
CVT, lax vox en larynxmanipulatie (MFL) bij stemproblemen
Slikstoornissen bij neurologische aandoeningen
Neurologische en Oncologische problematiek mbt spraak en slikken
Spraak- en slikproblemen bij cliënten met de ziekte van Parkinson (aangesloten bij ParkinsonNet)

Door haar opleidingen in NLP en systemisch werk kijkt Blanca op verschillende manieren naar de klacht.
Vanuit het systemisch werk heeft Blanca nog een extra verdiepingsopleiding afgerond, namelijk ‘opvoedopstellingen’.
Heeft u een vraag over de opvoeding of loopt het het niet zo in het contact met uw kind als u zou willen,  dan kunt u bij haar terecht voor begeleiding; de kosten zijn voor uw eigen rekening; dit valt niet onder logopedie.

Ook verzorgt Blanca naast logopedische behandeling coaching op gebied van werk en persoonlijke ontwikkeling voor individuele cliënten. De cliënten zijn vaak werkzaam in de zorg of het onderwijs.
Hiervoor kunt u een  offerte aanvragen.

Blanca werkt op woensdag, donderdag en vrijdag op locatie Rijnhuizenlaan

06-83500642

info@logopedieutrechtzuid.nl

Saskia Schouten

Zij is sinds 2006 afgestudeerd als allround logopedist. Binnen de vrije vestiging heeft zij veel ervaring opgedaan in het werken met meertaligheid, complexe (multi-disciplinaire) ontwikkelingsproblematiek en specifieke spraak- en taalontwikkelingsstoornissen.

Zij behandelt voornamelijk kinderen. Haar affiniteit ligt bij fonologische- en spraakmotorische problematiek en het werken met kinderen met brede ontwikkelingsproblematiek en communicatieve beperkingen. Zij heeft een brede interesse in gedrag en communicatie.

Naast beheersing van Hodson&Paden en Metaphon is zij gecertificeerd in PROMPT (I en II) en heeft ze zich verdiept in logopedie bij het syndroom van Down d.m.v. verschillende trainingen en cursussen (oa NmG en Leespraat).

In 2010 heeft Saskia de opleiding tot communicatieve vaardigheidstrainer en professioneel coach gevolgd. De verscheidenheid aan opleidingen bieden haar de gelegenheid om de cliënt optimale zorg aan te kunnen bieden. Om de cliënt zo goed mogelijk te kunnen blijven ondersteunen, ontwikkelt Saskia zich in verschillende gebieden.

Komende tijd richt zij zich op de cursussen FloorPLAY en OMFT.

Saskia werkt op maandag, dinsdag en donderdag op locatie Maaspleinschool 

06-23742824

info@logopedieutrechtzuid.nl