Blanca Lijten

Zij is praktijkhouder en werkt sinds 1987 met veel plezier in de praktijk.

Blanca is allround logopedist en behandelt alle logopedische stoornissen op gebied van stem, spraak taal, gehoor en afwijkende mondgewoonten, zowel bij kinderen als bij volwassenen.

Verdieping:
Hodson & Paden en Metaphon bij articulatiestoornissen
Oro-myofunctionele therapie bij afwijkende mondgewoonten
CVT, lax vox en larynxmanipulatie bij stemproblemen
Slikstoornissen bij neurologische aandoeningen
Oncologische problematiek mbt spraak en slikken
spraak- en slikproblemen bij cliënten met de ziekte van Parkinson (aangesloten bij ParkinsonNet)

Door haar opleidingen in NLP en systemisch werk kijkt Blanca op verschillende manieren naar de klacht.

Ook verzorgt Blanca naast logopedische behandeling coaching op gebied van werk en persoonlijke ontwikkeling voor individuele cliënten of kleine groepen. De cliënten zijn vaak werkzaam in de zakelijke dienstverlening of in het onderwijs.
Hiervoor kunt u een  offerte aanvragen.

Blanca werkt op woensdag en donderdag en soms op vrijdag op locatie Rijnhuizenlaan

06-83500642

info@logopedieutrechtzuid.nl

Saskia Schouten

Zij is sinds 2006 afgestudeerd als allround logopedist. Binnen de vrije vestiging heeft zij veel ervaring opgedaan in het werken met meertaligheid, complexe (multi-disciplinaire) ontwikkelingsproblematiek en specifieke spraak- en taalontwikkelingsstoornissen.

Zij behandelt voornamelijk kinderen. Haar affiniteit ligt bij fonologische- en spraakmotorische problematiek en het werken met kinderen met brede ontwikkelingsproblematiek en communicatieve beperkingen. Zij heeft een brede interesse in gedrag en communicatie.

Naast beheersing van Hodson&Paden en Metaphon is zij gecertificeerd in PROMPT (I en II) en heeft ze zich verdiept in logopedie bij het syndroom van Down d.m.v. verschillende trainingen en cursussen (oa NmG en Leespraat).

In 2010 heeft Saskia de opleiding tot communicatieve vaardigheidstrainer en professioneel coach gevolgd. De verscheidenheid aan opleidingen bieden haar de gelegenheid om de cliënt optimale zorg aan te kunnen bieden. Om de cliënt zo goed mogelijk te kunnen blijven ondersteunen, ontwikkelt Saskia zich in verschillende gebieden.

Komende tijd richt zij zich op de cursussen FloorPLAY en OMFT.

Saskia werkt op maandag en donderdag op locatie Maaspleinschool en vrijdag op locatie Luc Stevens 

06-23742824

info@logopedieutrechtzuid.nl 

Alana Koerts

Zij is sinds juni 2018 afgestudeerd. Tijdens haar studie heeft ze ervaring opgedaan, door middel van stage, binnen het speciaal basisonderwijs en de vrijgevestigde praktijk. Ze heeft vooral kennis opgedaan over meertaligheid, spraak, taal, gehoor en gedrag. Hiernaast heeft zij de basiscursus OMFT Logopedie en Tandheelkunde afgerond. Haar affiniteit ligt bij het werken met kinderen. Het onderzoeken en behandelen van jonge kinderen met complexe problematiek vindt zij vooral een leuke uitdaging. Ze is hiernaast creatief, zowel in het maken van passend behandelmateriaal als in het bedenken van de beste behandeling passend bij de behoeften van de cliënt.

Alana werkt op maandag en dinsdag op locatie Rijnhuizenlaan

 06-20987892

info@logopedieutrechtzuid.nl