Logopedie kent een aantal behandelgebieden:

Stem, Spraak, Taal, Gehoor, Eten en drinken,  en Afwijkende mondgewoonten.

De grenzen van deze gebieden zijn ruim, want ook de voorwaarden voor een goede stem, spraak, taal of gehoor vallen hieronder. Daarnaast behandelen logopedisten aanverwante stoornissen zoals slik- of ademhalingsstoornissen. Hierdoor kunnen de logopedische behandelgebieden die van andere hulpverleners overlappen. De logopedist werkt vaak samen met de huisarts, school, schoolarts, (kinder)fysiotherapeut en/of specialist.

Mensen uit alle leeftijdscategorieën kunnen baat bij logopedie hebben. Van een jong kind dat zijn eerste woordje zegt tot een volwassene of oudere die communicatieproblemen heeft na een hersenbloeding. Daarnaast geven logopedisten voorlichting, doen aan preventie en onderzoek. De logopedische behandeling heeft het doel om problemen in de communicatie of bij het slikken te voorkomen, te beperken of te verhelpen.