AANMELDEN

Meld u zich zoveel mogelijk aan via het onderstaande aanmeldformulier.  Kom liever niet langs, aangezien wij u tijdens de behandelingen niet te woord kunnen staan. Bovendien proberen we in deze lastige tijd met COVID-19 de bewegingen in de praktijk zoveel mogelijk te beperken.
In het aanmeldformulier  kunt u de gegevens van de nieuwe cliënt, uzelf of uw kind, invullen. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. Afhankelijk van uw vraag wordt gekeken wanneer er een afspraak gemaakt kan worden en bij welke logopedist u ingepland kunt worden. Ook kan het voorkomen dat u op een wachtlijst komt.

Bij de eerste afspraak  is een  geldige verwijsbrief van een huisarts, tandarts of specialist nodig
(niet ouder dan twee maanden). De verwijsbrief moet voorzien zijn van:

  • de verwijsdatum;
  • de omschrijving waarvoor logopedie noodzakelijk is;
  • een handtekening van de verwijzer

Neemt u ook altijd een identiteitsbewijs mee van degene die voor behandeling komt.
Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht in de zorg geldt vanaf de geboorte.

Neemt u ook (indien aanwezig) kopieën mee van verslaglegging van derden (bijv. Kentalis, Audiologisch centrum, Auris, UMC, specialisten)

Kinderen van groep 1 en 2 worden bij voorkeur onder schooltijd behandeld. Met de scholen in de buurt is hierover overeenstemming.

 

 

reCAPTCHA is required.